Amin
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ Amin
آرشیو وبلاگ
      آموزش زبان های خارجه ی زبانیکا (آموزش کامل انواع زبان های خارجه)
آموزش زبان گرجی نویسنده: Amin - ۱۳٩٠/٥/٢۱

اصطلاحات زبان گرجی
yek  =  erti  1
do  =  ori  2
se  =  sami  3
chähar =  otxi  4
pänj =  xuti  5
shesh =  ekvsi  6
häft =  shvidi  7
häsht  =  rva 8
noh =  tsxra  9
däh =  ati  10

 

به ادامه مطلب برویدyazdäh =  tertmet'i 11
dävazdäh =  tormet'i 12
sizdäh =  tsamet'i 13
chähardäh =  totxmet'i 14
panzdäh =  txutmet'i 15
shanzdäh =  tekvsmet'i 16
hefdäh =  chvidmet'i 17
hijdäh =  tvramet'i 18
nuzdäh =  tsxramet'i 19
bist  =  otsi 20
bist-o-yek =  otsdaerti  21
si =  otsdaati  30
chehel  =  ormotsi 40
pänjah =  ormotsdaati 50
shäst =  samotsi 60
häftad =  samotsdaati 70
häshtad =  otxmotsi 80
näväd =  otxmotsdaati 90
säd =  asi 100
hezar =  atasi 1000
milyon =  milioni 1000000
Zämirhaye faeli: ضمیرهای فاعلی 
Mòn =  Me
Ma =  chven
To =  shen
Shoma  =  tkven
Shoma (to ye mohtäräm) =  tkven
Isi  = isi
Ishan =  isini
Fele budän:فعل بودن
Mòn hästòm = Me var
To hästi = Shen xar
U èst = Isi aris/ a
Ma hästim = Chven vart
Shoma hästid = Tkven xart
Ishan häständ = Isini arian
Vazheha o jomleha ye äsasi: وا ژه ها وجمله های اساسی 
Dorud, Piruz bashi, bärabar ba Xoda ghovvät   =  gamarjobat
Sälam, dorud = Salami
Be omide didar =  naxvämdis
Xoda hafez, xoda hefzet konad, be salamat: ghmertma daglotsos
Sobh be xeyr =  dila mshvidobisa
Äsr be xeyr =  saghamo mshvidobisa
Shäb xwosh =  ghame mshvidobisa
Name shoma chist?  =  rwa gkviat?
Äz  didaretan xoshväghtam =  sasiamovnoa
Haletan chetowr èst?  =  rogorwa xart?
Xub =  kargad
Bad  =  tcudad
Hòmintowri  =  ise ra
Ari, are, bale =  diax, diagh, ho
Nä  =  ara
Sepasgozare shoma hästam,  xeyli azetan mamnunam =  gmadlobt
Besyar sepas, Xeyli mamnun =  didi madloba
Extiar darid, Ghabele shoma rwa nadarèd =  arapris
Xahesh mikonam =  tu sheidzleba
Bebaxshid, Puzesh =  bodishi
Nemifähmam =  ver gavige, ar gavige
In be Farsi che mishävèd?  =  rogor ikneba es inglisurad?
Sohbat mikonind =  laparakobt...
Be Farsi = sparsulad
Be Rusi = rusulad
Be Engelisi =  Inglisurad
Be Faransavi =  prangulad
Kanune Xanevade: خانه خانواده
Xanevade, famil = Ojaxi
Xanevade = Tsol-shvili
Zän (Hòmsär) =  tsoli
Showhär (Hamsar) =  kmari
Doxtär (Farzänd) =  kalishvili
Pesär (Farzänd)  =  vazhishvili
Madär =  deda
Pedär =  mama
Xärid: خرید 
Gheymate in chänd èst?  =  ra ghirs?
In che èst?  =  es rwa aris?
Mixwahòm bexäram.  =  vxidulob, minda vixido...
Aya … darid? =  gakvt
Baz  èst  =  ghiaa
Bästè èst, tatil èst =  dak'et'ilia
Karte posti =  sapost'o barati
Tämbr =  mark'ebi
Yek käm =  tsot'a
Ziad, besyar =  bevri
Häme =  Q'vela
Xorakiha o nushidäniha: خوراکیها ونوشیدنیها
Sobhane =  sauzme
Nahar =  sadili
Sham  =  sadili
Halal = Halali
Nushe jan!  =  gaumarjos
Surathesab rwa lotfan biavärid.  =  angarishi moit'anet, tu sheidzleba
Nan =  puri
Ab = Ts'q'ali
Ghähve =  qava
Chay =  chai
Namak =  marili
Felfel =  p'ilp'ili
Gusht =  xortsi
Mahi  =  tevzi
Mive  =  xili
Gärdesh o mosaferat:گردش ومسافرت
…. Koja èst?  =  sad aris ...?
Belit =  bileti
Oyek belit be….lotfan  =  erti beleti ....shi, tu sheidzleba.
Shoma darid be koja mirävid?  =  sad midixart?
Shoma koja zendegi mikonid?  =  sad tsxovrobt?
Ghatar =  mat'arebeli
Otobus =  avt'obusi
metro =  met'ro
Forudgah =  aerop'ort'i
Istagahe rahahan =  sadguri
Terminale Otobus =  avt'osadguri
Istagahe metro =  met'ros sadguri
xoruj =  gasvla
Vorud =  chamosvla
Ejare ye mashin (otomobil) =  mankanebis gakiraveba
Parking  =  p'ark'ingi
Hotel  =  sast'umro
Otagh =  otaxi
Rezerv kärdän  =  dajavshna
Ja ye xali bäraye emshab peyda mishävèd?  =  tavisupali nomrebi gakvt?
Ja ye xali nist =  adgilebi ar aris
Gozärnamè, Pasport  =  p'asp'ort'i
Täräfha:طرفها(سمتها) 
Chap =  martsxniv
Rast =  marjvniv
Mostaghim =  p'irdap'ir
Bala =  zemot
Pain =  kvemot
Dur =  shors
Näzdik =  axlos
Näghshe =  ruk'a
Name mäkanha: نام مکانها 
Edare ye post =  posta
Muzè =  muzeumi
Bank  =  bank'i
Edare ye Polis =  p'olitsia
Bimarestan  =  saavadmq'opo
Daruxane  =  aptiaki
Mäghaze =  maghazia
Resturan =  rest'orani
Mädresè =  sk'ola
Xiaban, Kuche  =  kucha
Meydan =  moedani
Kuh, kuhestan =  mta
Kuh, tappa =  gora
Darre =  bari
Darya = zghva
Oghianus  =  ok'eane
Daryache =  t'ba
Rudxane =  mdinare
Howz, Estaxr  =  auzi
Kushk, borj =  k'oshk'i
Pol =  xidi 
Zäman: زمان 
Saat chänd èst?  =  romeli saatia?
Ruz =  dghe
Häftè =  k'virwa
Mah =  tve
Sal  =  ts'eli
Emruz =  dghes
Diruz =  gushin
Färda =  xväl
Shänbè =  shabati
Yekshänbè =  k'virwa
Doshänbè =  orshabati
Seshänbè =  samshabati
Chäharshänbè =  otxshabati
Panjshänbè =  xutshabati
Jom'e =  p'arask'evi 
Fäslha ye sal: فصلهای سال 
Bähar =  gazapxuli
Tabestan =  zapxuli
Paiz =  shemodgoma
Zemestan =  zamtari

 

منبع:http://www.georgia-tour-ir.com

  نظرات ()
مطالب اخیر واژه های ضروری تافل - قسمت ششم آموزش کامل زبان فنلاندی به زبان انگلیسی واژه های ضروری تافل - قسمت پنجم واژه های ضروری تافل - قسمت چهارم آموزش زبان گرجی آموزش زبان نروژی دانلود آموزش مقدماتی زبان لهستانی منابعی برای یادگیری زبان روسی دانلود نرم افزار آموزش زبان ژاپنی آموزش زبان کره ای - واژگان ضروری
کلمات کلیدی وبلاگ هلندی (۱۱) انگلیسی (٦) ایتالیایی (٥) چینی (۳) آلمانی (٢) ترکی (٢) اسپانیایی (٢) لهستانی (۱) کره ای (۱) فنلاندی (۱) نروژی (۱) گرجی (۱) ژاپنی (۱) روسی (۱) کردی (۱)
دوستان من ایران زبان - دانلود ایران انجمن گنجینه اطلاعات گنجینه فان ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب